ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမ ၁ ဦး ဘတ္ေငြ  ၆ သန္း ထီေပါက္ | DVB