မကၠဆီကုိတြင္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ပ်က္က်၊ လူ ၈၅ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB