တ႐ုတ္ေဆးကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ႏွလုံးေရာဂါေဆးတမ်ဳိး ျပန္႐ုပ္သိမ္း | DVB