အေမရိကန္ ပစ္ခတ္မႈအတြင္း အနည္းဆံုး ၃ ဦးေသဆံုး၊ ၇ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB