၇ ႏွစ္ၾကာ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲအတြင္း ကေလးငယ္ ၇၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးဒဏ္ရာရ | DVB