ဘီးလင္​းၿမိဳ႕ ​ေလသာဘုန္​းႀကီး​ေက်ာင္​း ေရေဘးေရွာင္စခန္​း  (ဓာတ္ပံု) | DVB