ႏုိင္ငံတ၀န္း လူေပါင္း ၅ ေသာင္းခြဲခန္႔ ေရေဘးခံစားေနရ | DVB