ေကာ္ပတ္႐ုပ္ေလးႏွင့္တူသည့္ ၅ ႏွစ္သမီးကေလး အြန္လိုင္းေပၚ နာမည္ႀကီးေန | DVB