ရာသီႀကိဳေျခစမ္းပြဲအတြက္ အာဆင္နယ္အသင္း စင္ကာပူတြင္ ေလ့က်င့္ | DVB