ခ်င္းမိုင္တြင္ အုပ္စုဖြဲ႔ရန္ျဖစ္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား လူငယ္မ်ား  ဖမ္းဆီးခံရ (႐ုပ္သံ) | DVB