ထရမ့္ႏွင့္ ပူတင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံမည္ | DVB