အေမရိကန္တြင္ ေျခလက္တုပ္ေႏွာင္ခံထားရသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးအေလာင္း ဗီ႐ုိထဲေတြ႔ရွိ | DVB