ထရမ့္က ပေလးဘြိဳင္းေမာ္ဒယ္ကို ေငြေပးနႈတ္ပိတ္ရန္ ညႇိနိႈင္းသည့္ အသံဖိုင္ထြက္ေပၚ | DVB