မင္းသမီး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ကို ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံး ေခၚယူသတိေပးမည္ | DVB