အေမရိက ခရီးစဥ္တြင္ မန္ယူ ေျခစမ္းပြဲ ၅ ပြဲ ကစားမည္ | DVB