ပန္လုံတြင္ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ ၂ ဖဲြ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္၍ ေဒသခံမ်ား ထြက္ေျပး (႐ုပ္သံ) | DVB