သီဟတင္စိုးကို မုဒိမ္းမႈျဖင့္စြပ္စဲြထားသည့္ အိမ္အကူအမ်ဳိးသမီး ပဲခူးၿမဳိ႕၌လည္း အမႈဖြင့္ထား | DVB