အင္ဒိုနီးရွား သရဲကား ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြအတြက္ Kuntilanak ႐ုပ္ရွင္ကား (နမူနာ) | DVB