လုိဏ္ဂူထဲပိတ္မိခဲ့ခ်ိန္ ထုိင္းလူငယ္ေဘာလုံးသမားေတြ ဘယ္လိုေနထုိင္ခဲ့ၾကလဲ | DVB