မင္းသား သီဟတင္စိုးကို မုဒိမ္းမႈျဖင့္ စြပ္စြဲအမႈဖြင့္ | DVB