ကြယ္လြန္သူ ကိုရဲလြင္ (မဇၩိမလိႈင္း) အား ရည္စူး၍ ရက္လည္ဆြမ္းသြပ္အမွ်ေ၀ | DVB