ခ႐ုိေအးရွားကို ၄ ဂိုး ၂ ဂိုးျဖင့္ႏုိင္ၿပီး ျပင္သစ္ ကမၻာ့ဖလား ဆြတ္ခူး (႐ုပ္သံဟိုက္လိုက္) | DVB