ဝင္ဘယ္ဒန္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဂ်ဳိကိုဗစ္က ရာဖယ္နဒါးကို အႏိုင္ယူၿပီး ဗိုလ္လုပြဲတက္ | DVB