ယူဂႏၶာတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က မ်က္ရည္ယုိဗုံးမ်ားျဖင့္ လူစုခြဲ | DVB