အင္းေတာ္တြင္ ထိုင္မသိမ္း ေရႊခ်ည္ထိုး ပညာဒါန အခမဲ့ သင္တန္းဖြင့္ | DVB