ျပင္သစ္အသင္း အႏုိင္ရဗုိလ္စြဲမည္ဟု ၾကက္တူေရြး နယူတန္ ခန္႔မွန္း (႐ုပ္သံ) | DVB