၀င္ဆာရဲတုိက္ကုိ သမၼတထရမ့္ႏွင့္ဇနီးျဖစ္သူတုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာ | DVB