တူးေျမာင္းေပၚ ျဖတ္ေက်ာ္ေဆာက္ထားသည့္ တံတားတစင္း ၿပိဳက်မည့္အႏၱရာယ္ရွိေန | DVB