အဂၤလန္ကို အႏုိင္ယူၿပီး ခ႐ုိေအးရွား ကမၻာ့ဖလား ဗုိလ္လုပြဲ တက္ေရာက္ (႐ုပ္သံဟုိက္လိုက္) | DVB