ေဟာလိဝုဒ္ နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ ဂၽြန္နီဒက္ပ္ကို ႐ုိက္ကြင္းမန္ေနဂ်ာ တရားစြဲ | DVB