တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးအတြက္ ဘရက္ ကဗန္ေနာကို သမၼတ ထရမ့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း | DVB