အဂၤလန္အသင္းက ခ႐ိုေအးရွားကို ႏုိင္မည္ဟု ေႁမြပါေလးမ်ား ခန္႔မွန္း | DVB