ဖားကန္႔ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီတခုက ျဖတ္သားမ်ားအခမဲ့ယူခြင့္ေပးသျဖင့္ ေရမေဆးသမားမ်ား လာေရာက္ရွာေဖြ | DVB