ေမာင္းသူမဲ့ကားနည္းပညာ ခုိးမႈျဖင့္ အက္ပဲလ္ကုမၸဏီ အင္ဂ်င္နီယာတဦးကို တရားစြဲ | DVB