အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႏုိင္ငံမ်ားကို ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂၀ ေပးမည္ဟု တ႐ုတ္ ကတိျပဳ | DVB