သက္ငယ္မုဒိမ္း ပညာေပးဇာတ္ကားတြင္ ေဒါင္းနီအျဖစ္ပါဝင္မည့္ အိႁႏၵာေက်ာ္ဇင္ | DVB