ဝင္ဘယ္ဒန္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆရီနာဝီလ်ံ ဆီမီးဖုိင္နယ္တက္ | DVB