ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏွင့္ ျပင္သစ္ ေျခစြမ္းခ်င္းတူဟု ဒီဘ႐ုိင္း ေျပာ | DVB