လုိဏ္ဂူထဲ ပိတ္မိေနသည့္ လူငယ္ေဘာလံုးသမားမ်ားထဲမွ ေနာက္ထပ္ ၄ ဦးကို ကယ္ထုတ္ | DVB