႐ုိဟင္ဂ်ာအေရး သမၼတရဲ့ ေျပာဆုိခ်က္အေပၚ အျမင္သေဘာထား | DVB