ဘရာဇီးကြင္းလယ္လူ ေပၚလင္ဟုိ တ႐ုတ္ကလပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ | DVB