မႏၱေလးတကၠသိုလ္အတြင္း လုယက္ခိုးယူမႈမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္​ သမဂၢ​ေက်ာင္​းသား ၃ဦးဆႏၵျပ | DVB