ဗိုလ္ခ်ဳပ္​​ေၾကး႐ုပ္​သယ္​ေဆာင္လာပါက ကရင္​နီလူငယ္မ်ား ပိတ္ဆို႔တားဆီးမည္ | DVB