အဆိုေတာ္ အစၥဏီကို စြဲထားသည့္အမႈ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္႐ုံးထုတ္ | DVB