႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ေယာက္လုံးကို စြဲခ်က္တင္ရန္အမိန္႔ခ် | DVB