ေကာ့ကရိတ္-ျမဝတီ အာရွလမ္းတြင္ ေျမၿပိဳၿပီး လမ္းပိတ္ေန | DVB