ရွစ္ေလးလံုးပါတီကုိ ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ အမည္​​ေျပာင္​းလဲ | DVB