ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကရင္႐ုိးရာတာလေပါ့ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပဲြ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္က်င္းပ | DVB