ေရးၿမိဳ႕နယ္ ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း လူသတ္မႈ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ တုိးလာ | DVB