သံဃာေတာ္မ်ား၏ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား တရား၀င္ယာဥ္လိုင္စင္ရရွိေရး ေဆြးေႏြး | DVB